• Veivalg+

  -Må tenke nytt

  Hun tenker konkret på de som er aktive tur-orienterere og stolpejegere. – Vi har hatt fokus på 1%-målet og forsøkt å dra det fram for å se videre. Vi ser i dag at vi ligger stabilt litt under 25 000 medlemmer. Presidenten håper at styret kan komme med et...
 • Veivalg+

  Foreslår tur-o-medlemskap – Styret legger fram ny modell

  I innkallingen punkt 6 heter det: ”6.3 Forslag fra Forbundsstyret: Medlemskap for tur-orienterere.” Etter en gryende og god diskusjon under Kompetansesamlingen på Gardermoen i høst, har styret og administrasjonen jobbet med forslaget. KOLLEKTIVT FORSLAG I styremøtet 22. januar ble det nedsatt ei arbeidsgruppe som jobber videre mot det som...
 • Veivalg+

  Kritiker Hans Werp – Mener det var et helt feil fokus

  – Det ga jeg klart uttrykk for allerede da Bjørnar Valstad spurte meg til råds etter at han ble ansatt som generalsekretær i NOF. Mitt klare råd var å styrke organisasjonen for å gjøre noe med klubber og kretser, sier Hans Werp. – Hva mener du med det? –...
 • Veivalg+

  – Et tydelig fellesmål

  Idrettsregistreringen 2016, som gir de ferskeste tallene og kom i oktober, viser at det er en lang vei å gå: 0.46 prosent av befolkningen er o-løpere. 1678 fl ere enn i 2012 – en vekst på 7,5 prosent. «EN GOD FELLESBESLUTNING» Veivalg har gjort en spørreundersøkelse blant landets 18...
 • Veivalg+

  Viktigst at trenden har snudd

  Bjørnar Valstad var generalsekretær i perioden 2008 til 2014. Jeppe Hanson var prosjektleder og assisterende generalsekretær til 2015. – EN VISJON – Det var mer en visjon enn et mål. Det blir selvfølgelig ikke nådd, men det viktigste er at mange år med negativ medlemsutvikling har snudd, hevder Jeppe...