Siste innen forbundet

  • ENDELIG IGANG: 13-16 åringene i Oslo var de første som fikk åpne i et terminfestet løp 9. mai. Smitteverntiltakene ble fulgt da drøye 100 ungdommer deltok fordelt over flere startbolker. .Fossums Børge Nilsen Berg stikker av gårde i H15-16, mens Lillomarkas Torbjørn Lundeby venter på tur. Startsjef Magne Brænden og løypelegger Mathias Benjaminsen kontrolerer. FOTO: JENS O. KLØVRUD

    Da verden sto stille

    Da myndighetene åpnet for konkurranser med restriksjoner, var dere klubbene allerede klare med tilpassede opplegg, skriver Lasse Arnesen....
  • Veivalg+

    Jubileumsåret 2020

    Så er vi her. 2020 har vært en milepæl i norsk orienterings langsiktige målsetting. Det langsiktige og fjerne årstallet har ligget som en retningsgiver i all vår gjøren og laden – og våre blikk har vært rettet fremover. Det hårete målet var at 1% av Norges befolkning skulle være...