Forbundet

Orientering skal være for alle

Orientering skal være for alle

Idrettens betydning for samfunnet har vært ekstra tydelig de siste årene med pandemi og krig. Spesielt når enkelte grupper faller utenom fellesskap som flertallet nyter godt av. Dette blir ytterligere forsterket når det oppstår kriser.

Gleder oss til ny sesong

Gleder oss til ny sesong

Nå er vi endelig tilbake

Avmystifisere o-sporten

Avmystifisere o-sporten

Foruten å avlaste generalsekretæren, ønsker nytilsatte Stein Arne Blomseth å jobbe strategisk for blant annet å synliggjøre og avmystifisere o-sporten.

Solid gjennom en mager sesong

Solid gjennom en mager sesong

Det har vært et spesielt år også for O-boka – og for duoen Erik Borg og Vidar Benjaminsen som har levert sin 18. bok om o-året.

Annerlei Destinget

Annerlei Destinget

Det ble ikke et forbundsting slik det pleier å være. Det sørget pandemien for. Den digitale plattformen fungerte, men ga ikke rom for de brede, nødvendige diskusjonene med engasjerte delegater. Dermed ble også de viktigste sakene skjøvet videre.

– Det var stort da VM åpnet. Da felte jeg en tåre

– Det var stort da VM åpnet. Da felte jeg en tåre

Generalsekretær Lasse Arnesen rydder kontoret i forbundets lokaler. Åremålskontrakten på seks år er over. Nå går 55-åringen tilbake dit han kom fra – til vannkraft.