Siste innen forbundet

  • Veivalg+

    Jubileumsåret 2020

    Så er vi her. 2020 har vært en milepæl i norsk orienterings langsiktige målsetting. Det langsiktige og fjerne årstallet har ligget som en retningsgiver i all vår gjøren og laden – og våre blikk har vært rettet fremover. Det hårete målet var at 1% av Norges befolkning skulle være...