2439 Views

Et satsingsområde i Norges Idrettsforbund

Skiforbundet, Skiskytterforbundet, Orienteringsforbundet og Friidrettsforbundet startet prosjektet Sunn Idrett i 2008. Nå har de fire eierforbundene i samråd med Norges Idrettsforbund blitt enige om at det er riktig og viktig å videreføre Sunn Idrett slik at kompetansen blir tilgjengelig hele norsk idrett.

September 08, 2020
UT TIL FLERE: Kristin Lundanes Jonvik og resten av Sunn Idrett er svært glade for at de kan nå ut til enda flere gjennom samarbeidet med Norges Idrettsforbund. Foto: Sunn Idrett.
Skrevet av:

administrator

UT TIL FLERE: Kristin Lundanes Jonvik og resten av Sunn Idrett er svært glade for at de kan nå ut til enda flere gjennom samarbeidet med Norges Idrettsforbund. Foto: Sunn Idrett.

På nyåret ble Sunn Idrett innlemmet i Norges Idrettsforbund. Dette betyr mye for det som først startet som et 5-årig prosjekt i 2008. Etter endt prosjektperiode i 2013 ble Sunn Idrett vedtatt som en varig driftsform.

ENDA BREDERE UT

– Å bli anerkjent som et satsningsområde i Norges Idrettsforbund gir oss muligheten til å nå enda bredere ut med vår kompetanse og støtte enda flere særforbund og idrettsmiljøer til å jobbe godt forebyggende og skape gode matkulturer. Det gir også grunnlag for tettere samarbeid med andre viktige fagfelt som jobber for å skape en tryggere idrettshverdag. Videre kan NIF styrke Sunn Idretts verdistempel og støtte hele idretten i etablering av sunne verdier og holdninger, forteller Kristin Lundanes Jonvik. Hun er rådgiver og klinisk ernæringsfysiolog i Sunn Idrett.

Ved å få Sunn Idrett inn, ønsker Norges idrettsforbund å spre viktig kompetanse til hele idretts-Norge, og oppnå en enda større effekt og synlighet av Sunn Idretts arbeid.

– Idretten behøver et organ som jobber med å fremme gode kostvaner og forebygge spiseforstyrrelser. Nå som Sunn Idrett er en del av NIF, vil alle særforbund og idrettslag få tilgang til kunnskap, rådgivning, fagmateriell og verktøy av høy kvalitet, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i NIF.

08VIKTIG: Sunn Idrett ble første gang startet som et 5-19081908årig prosjekt i 2008. Det har vært så vellykket og viktig at de nå er innlemmet i Norges Idrettsforbund.

VIKTIG: Sunn Idrett ble første gang startet som et 5-årig prosjekt i 2008. Det har vært så vellykket og viktig at de nå er innlemmet i Norges Idrettsforbund.
VIKTIG: Sunn Idrett ble første gang startet som et 5-årig prosjekt i 2008. Det har vært så vellykket og viktig at de nå er innlemmet i Norges Idrettsforbund.

ØNSKER Å FOREBYGGE

Fokuset framover vil være å gi idrettsungdommen trygghet gjennom enkle og praktiske råd som de kan ta med seg inn i skole- og treningshverdagen. For å få dem trygge må det spres kunnskap om holdninger og verdier knyttet til mat, kropp, helse og prestasjon.

– Sunn Idrett jobber primært med å spre kunnskap om kosthold og idrettsernæring via foredrag, undervisning og kurs. I tillegg til unge utøvere, er trenere og foreldre en viktig målgruppe som rollemodeller for ungdommen. Vi ønsker å påvirke dem til å bidra til sunne idrettsmiljøer med fokus på matglede og trivsel rundt mat, sier hun, og legger til at utfordringene de står ovenfor er et overdrevent og usunt fokus på mat, kropp og vekt.

– For de som driver med idrett, er risikoen for å utvikle spiseforstyrrelser ekstra høy. Fire særforbund har gått i spissen for å anerkjenne at dette er en utfordring, og har siden 2008 jobbet forebyggende gjennom Sunn Idrett. Nå ser flere særforbund at dette er et fagområde som ikke kan overses. Det er bakgrunnen for at Sunn Idrett fra 2020 ble innlemmet som en del av Norges idrettsforbund.

Følg oss på sosiale medier

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

For å se hvordan vi bruker din informasjon, ta en titt på vår Privacy policy