1261 Views

Forbrødring på tvers av landegrenser

Desember 05, 2017
Skrevet av:

administrator

TEKST: TOMMY GULLORD FOTO: KENNETH VIKEN

Den første helga i september ble Barents Summer Games arrangert for fj erde gang under mottoet ”Sharing the arctic spirit”. Med Nordland idrettskrets som koordinator ble sommerlekene en fulltreff er for nærmere 1000 deltakere i alderen 15-25 år fra hele Barentsregionen; Norge, Sverige, Finland og Russland. 14 ulike idretter var representert med ulike konkurranser i Bodø. 70 av disse deltok på o-sprinten i Bodø sentrum og langdistansen i fj orårets NM-terreng på Straumøya.

INTERVJUET: Martha Kalvig Skogan i D19-20 intervjues etter fullført løp.

SYNLIGGJØRING
– I forbindelse med NM uka i fj or, som ble arrangert under 200 års jubileet for Bodø by, ble vi utfordret til å synliggjøre o-idretten mer i bybildet. Barents summer games var en unik mulighet til både å styrke samarbeidet med 14 andre idretter i Bodø, en arena i bybildet for å vise hva orientering er, og gleden av å få være en medspiller på Nord-Norges største idrettsfest for ungdom. Derfor valgte vi i år å legge en bysprint til Bodø sentrum. I tillegg til selve løpet, arrangerte vi egne o-aktivteter for alle under mottoet: ”Try the sport”. Vi er også godt fornøyde med den muligheten vi fi kk til å kombinere Barents Summer Games med KM for Nordland og rekruttsamling for utøvere i alderen 10-16 år, forteller leder i BOI orientering Torkel Irgens. I tillegg til en storstilt åpningsseremoni, arrangerte idrettskretsen og klubbene et konsept kalt ”Get together” i Nordlandshallen. – ”Get together” er en modell fra barnas idrettsdag – et konsept der deltakerne har 20-30 idretter å velge mellom. Her fi kk deltakerne leke og prøve ulike idretter, i en god arena for å bygge vennskap, forteller Torkel Irgens.

MØTEPLASSER
Nettopp å skape møteplasser der barn og ungdom samles på tvers av landegrenser mener Irgens gir Barents Summer Games en ekstra dimensjon. – Dette er kjempeviktig. Her får ungdom fra fi re forskjellige nasjoner se at de egentlig er veldig like og er opptatt av mye av det samme. Vi opplever dette som en korreksjon til det skremselsbildet de ellers kan møte i så mange sammenhenger. Derfor er Barent Summer Games en suksesshistorie som legger til rette for økt forståelse og fellesskap, sier en engasjert Torkel Irgens. Barentsidretten har en lang og tradisjonsrik historie innenfor mange idretter. Derfor er også Barents Summer Games en viktig arena for idrettslig og kulturell utveksling, med konkurranser som muliggjør folk-til-folk-samarbeid mellom de fi re landene.

FULL FART: Nora Marie Wedege Irgens i full fart under sprinten i Bodø sentrum.

ØKT STATUS
– Målet med Barents Games er å styrke nordnorsk idrett generelt, og la ungdom i Barentsregionen møtes til vennskapelig idrettsglede over landegrenser. Og heldigvis ser vi en positiv utvikling der det jobbes godt i fellesskap mellom disse fi re nasjonene, sier Irgens.
– Vil det si at statusen til Barents Summer Games blir høyere?
– Ja, statusen har defi nitivt økt. I år var det så mange som ønsket å delta at vi måtte opprette en egen uttakingskomite. Flere fi kk ikke være med, men disse fi kk heldigvis delta i KM. Irgens mener også aldersspennet fra 15 til 25 år er viktig.

VIKTIG ALDERSSPENN
Det gjør det mulig for mange å delta i fl ere år. Når du møtes igjen fl ere ganger, er det noen som bygger relasjoner og vennskap som i et større perspektiv er viktig. Husk på at noen av disse ungdommene om noen år vil være politikere, næringslivsledere og inneha andre, viktige stillinger i samfunnet.
Så både for nordnorsk orientering og idretten i Barentsregionen for øvrig er disse lekene viktige?
– Ja, det er jo ikke mer enn et par tiår siden det var en sensasjon da grensene mot det gamle Sovjet ble åpnet og det ble mulig med idrettssamarbeid mellom Murmansk og Finnmark. Nå ser vi at Russland deltar for fullt i dette samarbeidet. Og for nordnorsk orientering tror jeg nok det blir like viktig å orientere seg østover som sørover i årene som kommer, sier Torkel Irgens.

NORSK LANDSKAMPSEIER
I de to orienteringskonkurransene i Barents Summer Games tok de nordnorske løperne godt for seg av medaljefatet. På sprinten ble det seier til Eskil Frischknecht i H15-16, Even-Johan Kaspersen i H17-18, Martha Kalvig Skogan i D19-20 og Rasmus Rørholt Theisen i H21-25. De tre sistnevnte var ikke snauere enn at de også gikk til topps på langdistansen påfølgende dag i et krevende, med idyllisk terreng på Straumøya. Norge vant den totale Barentskampen i orientering, tett fullt av Sverige, Finland og Russland.

Følg oss på sosiale medier

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

For å se hvordan vi bruker din informasjon, ta en titt på vår Privacy policy