1401 Views

Totens tøffeste tur-O-er

Desember 05, 2017
Skrevet av:

administrator

TEKST OG FOTO: TOMMY GULLORD

Og ikke nok med det. 73-åringen fra Lensbygda har funnet samtlige poster siden Toten-trimmen så dagens lys tidlig på 1970-tallet. 2760 poster, ifølge tur-o-general Ola Brox i Toten-Troll. Slå den! – Vel, egentlig gikk jeg turorientering i tre år i det som var forløperen til Toten-trimmen også, fra 1969 til 1971. Det har blitt en besettelse, innrømmer Kjell Torstein Owren.

GLAD I NATUREN
Han har aldri vært aktiv orienteringsløper, men gikk 15–16 turrenn i året inntil han fi kk hjertefl immer i Vardalsløpet i 1998. – Jeg gikk 10–12 mil på ski i uka, men trappet ned etter hjertefl immeret. Men jeg har bestandig vært glad i naturen og synes turorientering er fl ott måte å komme seg ut på, sier Kjell Torstein Owren. 73-åringen er tidligere sjømann, ivrig jeger og aktiv turorienterer, sjøl om det ene kneet begynner å skrangle litt. – Før «fl aug» jeg over alle postene ganske fort. Nå bruker jeg litt lengre tid på å fi nne alle postene, forteller Owren, som i mange år har hatt følge av både kona Grethe May og ungene på skogsturene. – Ungene var med lenge, men nå har de fl yttet ut. Men jeg trives med å gå alene og bruker bestandig kompasset. Stier går jeg nesten aldri på, sier den spreke 73-åringen.

PLAKETT: Kjell Torstein Owren med 45-års plaketten som turorienterer.

KLART RÅD
De to første årene var det ifølge Ola Brox 50 poster på Toten-trimmen. Så økte antall poster til 60, og siden 2010 har Kjell Torstein Owren og andre turorienterere kunnet bryne seg på 70 poster – i år på seks forskjellige kart. – Postene i Karidalen er de fi neste. Andre steder ligger de etter min mening litt for spredt. Jeg tror det burde vært lagt opp til litt mer familievennlige runder. Hvis ikke er jeg redd for at stolpejakten tar helt over. Kjell Torstein Owren har imidlertid ingen planer om å droppe Toten-trimmen. – Du venter på dette hver vår. Det er ei gulrot, noe å se fram imot. Også gir det jo nye opplevelser hvert år, sier den spreke lensbygdingen, som ofte er ute i fl ere timer når han jakter de røde og hvite tur-o-skjermene.

BLIR SATT PRIS PÅ
Ola Brox i Toten-Troll legger ikke skjul på at han er imponert over 73-åringens engasjement. – Kjell Torstein vet at han blir satt pris på av oss. Slike som han betyr veldig mye for vår motivasjon og fortjener 45-års plaketten. I tillegg har vi fem deltakere som har oppnådd 40-års plakett i år, mens kona til Kjell Torstein oppnådde 35-års plaketten i fj or, forteller Ola Brox. Ifølge Ola Brox selger Toten-Troll hvert år cirka 200 tur-o konvolutter. – Omtrent halvparten registrerer seg hvert år, i fj or var det rekord med 117. Antall gullmerker ligger på rundt 70-90, og vi har i alt 167 ulike plakettvinnere. Disse har oppnådd kravet til gullmerket i minst fem år. Og gjennom alle disse 45 årene, har vi registrert 775 ulike deltakere som har oppnådd bronsemerket, forteller Ola Brox. Men ingen slår Kjell Torstein Owren – turorienterer i særklasse.

Følg oss på sosiale medier

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

For å se hvordan vi bruker din informasjon, ta en titt på vår Privacy policy