«Norge på ryggen» krever helseattest

Er du blant utøverne med mål om representasjonsoppgave i løpet av sesongen, må levere inn etterspurte helseopplysninger før sesongstart.

TRYGGHET: En helseattest er en godkjennelse på at en utøver er frisk nok til å konkurrere ut i fra de parametere som innhentes. Olav Lundanes skal fortsatt få lov til å ta ut alt i et mesterskap.

Mens helseattest tidligere måtte leveres etter uttak, må helseattest nå leveres før det hele starter – innen 1. mai.

– SER SVAKHETER
– Vi har aldri sjanse til å fange opp alt, og kanskje er det noen som ikke vil bli fanget opp, men vi mener detter er beste måten å gjøre det på, sier landslagssjef Kenneth Buch. Helseattest skal forhåpentligvis fange opp spiseproblematikk og kosthold slik at systemet rundt tidlig kan komme inn og være forebyggende. Mulighet å fange opp – Det er mulig å se svakheter i ordningen, men vi håper at dette er en mulighet til å fange opp de som trenger hjelp.

HVA ER EN HELSEATTEST?
Helseattest er en attest/godkjennelse på at en utøver er frisk nok til å konkurrere ut i fra de parametere som innhentes. Helseattesten består av to deler; Egenerklæring fra utøver og skjema fra en undersøkelse utført av fastlege. Begge delene må være utfylt og signert. Utøveren skal selv fylle ut egenerklæringen og fremvise den til sin lege i forbindelse med legeundersøkelsen. Dersom utøver er under 16 år skal egenerklæringsskjema også signeres av en foresatt. Det er frivillig å gi fra seg helseopplysningene, på lik linje med at det er frivillig å satse mot toppen i orienteringssporten. Men dersom man ønsker å bli vurdert for representasjonsoppgaver for Norges Orienteringsforbund, er det et krav at man har avgitt de etterspurte helseopplysninger innen den frist som er fastsatt. Ved signering av helseattesten legges det til grunn at utøver har avgitt helseopplysningene basert på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke. Er utøver under 16 år, skal foresatte med-signere. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake. Helseopplysningene vil da bli slettet fra journalsystemet.

HELSE VIKTIGST
Norsk idrett setter utøvernes helse foran prestasjon. Helseattesten skal avdekke om utøver har ernæringsutfordringer, spiseforstyrrelse eller om det foreligger andre forhold som er relevant for vurderingen av om utøver er helsemessig skikket til å representere.

REPRESENTASJONER
Konkurranser der NOF skal
ta ut løpere til representasjonsoppgaver
> VM og EM
(både junior og senior)
> World games
> Verdenscup
> Euro-Meeting
> Student VM
> JEC

Kategorier
Aktuelt
Ingen kommentarer

Legg inn svar

*

*

LIGNENDE ARTIKLER

 • Veivalg+

  HER ER UTVIKLINGEN DE SISTE 20 ÅRENE TALLENE i grafi kken er utenO-lands-leiren. Forskjellene er minimale.

  LAV HL-DELTAKELSE BEKYMRER O-NORGE

  Sviktende oppslutning i Hovedløpet volder både styret i NOF og kretslederne bekymring. – For Norsk Orientering ser ikke tallene lyse ut, innrømmer Astrid Waaler Kaas....
 • BREVET fra klubbene SVARET fra forbundet

  19 klubber hadde skrevet under på brevet som 20. november ble sendt NOFs styre etter kretsledermøtets endringsvedtak om startberettigelse i NM. De ba om svar på fem spørsmål....
 • Veivalg+

  NM SPRINTSTAFETT 2019: Australske Henry McNulty sikret individuell NM-bronse på sprinten. På stafetten var han en del av Bækkelagets sølvlag. Hakk i hæl: Haldens svenske Emil Wingstedt - en veteran i norsk orientering. FOTO: JENS O. KLØVRUD

  OMKAMP etter NM-vedtak

  8. november vedtok Kretsledermøtet med 16 mot 5 stemmer at bare norske statsborgere skal få NM-medaljer. På forbundstinget 20.-22. mars tas saken i en ny runde etter til dels...
 • Stolt av o-idretten

  Det er grunn til å anta at deler av samfunnet vårt blir mer og mer opptatt av seg selv og å fremme egne fordeler. Da er det med stolthet...