REKRUTTERING OG INK LUDERING

Rekrutteringsarbeidet mot skolene og hvordan personer med ulike funksjo nsnedsettelser kan rekrutteres og inkluderes i o-idretten. Det var tema på et av seminarene under kompetansehelgen på Gardermoen.