• Veivalg+

    Et vinn, vinn-forslag

    1%-MÅLET HAR GITT kretser og lag et tydelig fellesmål, svarer lederne i våre 18 kretser i en undersøkelse Veivalg har foretatt. Halvveis i løpet mot 2020 kan vi konstatere at medlemsutviklingen «har stabilisert seg». En negativ trend er snudd. Men en økning på 7,5 prosent i perioden 2012-2016 er...
  • En jobb å gjøre

    JØRGEN ROSTRUP HAR TYDELIGE og ambisiøse mål når han tar over ansvaret for Norges beste. Det er off ensivt. Det er bra. Og det er nød-vendig. Resultatlistene de siste 10 årene forteller oss at vi har en vei å gå. Mens Sveits og Sverige har klart kombinasjonen skog-asfalt, har...
  • VM2019 må bli vårt utstillingsvindu

    Skal VM2019 hjemme i Østfold bli det vi ønsker, må dramatikken hjem til tv-seerne....